Năng lượng sạch: đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn

0903631929 - 0974963893 Email: caxehuan1234@gmail.com
Năng lượng sạch: đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn
Ngày đăng: 21/10/2018 11:23 AM
Chúng ta được thiên nhiên ban tặng một bờ biển dài, gần với đường xích đạo với tiềm năng to lớn về gió về năng lượng mặt trời, khí thiên nhiên, biogas nhưng nguồn tài nguyên sạch, rẻ tiền và vô tận này dường như chưa được phát triển và sử dụng một cách hiệu quả.
Năng lượng sạch: đầu tư nhỏ, hiệu quả lớn
Phát triển nghành công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng là một xu hướng tất yếu của thế giới trong thế kỷ 21. Sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là tài nguyên không tái tạo và những tác động của việc sử dụng những tài nguyên này đối với môi trường gây ra hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, ngập lụt và nhiều tác động khác gây nguy hiểm cho môi trường sống. Tiềm năng phát triển các sản phẩm năng lượng sinh học, và năng lượng tái tạo là rất to lớn, do vậy phát triển ngành công nghiệp năng lượng mới là một vấn đề cấp bách, càng sớm càng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước trong điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi của đất nước ta.
Zalo