Chi tiết bài viết

NỒI HƠI 4T CÔNG TY THANH LAM QUẢNG NINH

Nồi hơi công suất 4 tấn hơi/giờ

Lắp đặt tại công ty Thanh Lâm - Quảng Ninh năm 2013

Loại nồi hơi tiết kiệm nguyên liệu.